Mājaslapas izstrāde

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas darbības galvenais virziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot iespēju iegūt izglītību tālmācībā. R1TV nodrošina mācību procesu attālumā ar interneta starpniecību izglītojamiem vispiemērotākā vidē, jebkurā diennakts stundā.

Šī projekta ietvaros tika veikta mājaslapas dizaina un pilnvērtīgas funkcionalitātes izstrāde.

www.r1tv.lv